Eredményeink

2009 óta folyamatosan sikerrel pályázunk, mely szakmai sikereket, anyagi támogatást, eszközbeszerzéseket, építkezéseket, akkreditált továbbképzéseket hozott számunkra. A legfontosabb pályázatok, melyek megvalósultak:

A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben c. pályázat. TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0260 címe: Oktatási innováció-Sokorópátka. A pályázat keretében a fenntartók vállalkoztak arra, hogy a pályázatba bevont intézményeik megvalósítsák a kulcskompetencia területek fejlesztését, oktatási programokat vezessenek be, illetve adaptáljanak. Szegregációmentes együttnevelési környezetet alakítsanak ki, önálló intézményi innovációt valósítsanak meg. A pályázatban a programok megvalósítása párhuzamosan történt az óvodában és az iskolában.

A TÁMOP- 3.1.4-es pályázat eredményeit igyekeztünk továbbfejleszteni és az intézmények életében hasznosítani. Ezért bekapcsolódtunk a referenciaintézménnyé válás folyamatába. Az „óvodai, egyéb környezetpedagógiai program alapján dolgozó intézmény, referenciahely” területen az előminősítési eljárás során sikeresen vettük az akadályt. Ennek köszönhetően 2015. szeptemberében minősített referenciaintézményi címet szereztünk.

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0238 azonosítószámú pályázatunk A „hálózati tanulás – referencia intézményi fejlesztés” című projektünk  legfontosabb célkitűzése, hogy referencia- intézményként folyamatosan és differenciált kínálattal szolgáljuk a hálózati tanulási folyamathoz a mintákat. Közreműködjünk az intézmények nagyobb közössége számára szervezett szakmai műhelyek tartalmi kínálatának biztosításában és megvalósításában. Kidolgozott jó gyakorlatunkat felkínáljuk a velünk együttműködő intézményeknek. Pedagógiai, szakmai szolgáltatást nyújtsunk a kistérség, a régió intézményeinek.

Az Európai Unió társfinanszírozásával megteremtődött Sokorópátkán a korszerű oktatási-nevelési környezet a Sokorói Köznevelési és Közművelődési Központ Intézményeiben, így az óvodában is. Konkrét célja az oktatási épületek infrastrukturális megújítása, bővítése, valamennyi fogyatékosságra kiterjedő komplex akadálymentesítése, energia hatékony korszerűsítése, az épület és az udvar biztonságossá tétele, az eszközállomány bővítése.

Tornaszoba, elkülönítő, logopédiai foglalkoztató, gazdasági iroda építése valósult meg. A korszerűsítés érintette a főzőkonyha átalakítását is, a játszóudvar megújítását. Az iskolai és óvodai bővítés 140 658 000 forintból valósult meg.

Támogatást nyertünk a TÁMOP 3.1.11-12/2-2012-0051sz. pályázaton, melynek címe: „ Együtt a gyermekek harmonikus fejlődéséért”. Azt a célt szolgálta, hogy minél több program valósuljon meg a szülői házzal karöltve. Támogatta még a bútorzat egy részének cseréjét, fejlesztő eszközök pl: óriás trambulin, mozgásérzéket fejlesztő eszközök vásárlását, színházlátogatást, lovaglást, kirándulások szervezését, térségi versenyek lebonyolításához szükséges eszközök vásárlását, egészségnapok tartását, szakmai fórumokat, az egészséges életmód népszerűsítését. Ebben a pályázatban több mint száz kötet szakmai könyvet, CD-ket, CD lejátszót vásároltunk. A projekt költsége több, mint 6 millió forint volt.

Több alkalommal nyertünk támogatást az Integrált Pedagógiai Rendszer pályázatán.

 

Kitüntető címeink

  • 2011-ben Zöld óvoda cím elnyerése második
  • 2014-ben Zöld óvoda cím elnyerése harmadik alkalommal (Cél : Örökös Zöld óvoda cím)
  • 2014-ben a Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Bázisóvodája lettünk.
  • 2013-ban a Csornai Hunyadi János Pedagógiai Szakközépiskola Gyakorlóhelye
  • 2015 szeptemberében Minősített referenciahely cím: „Óvodai, egyéb környezetpedagógiai program alapján dolgozó intézmény, referenciahely”.

 

bazisovoda4

Heti Étrend

Zárt Facebook csoportunk