Jövőkép, gyermekkép


„Minden ember egy megismételhetetlen csoda, és a hozzávezető útnak is csodának kell lennie.” (Erich Fromm)

 

Óvodánk legfontosabb feladata a jövőben is, hogy segítse az óvodás gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását, önismeretük, együttműködésük, akaratuk fejlesztését, a hátrányok csökkentését, az életkori és egyéni sajátosságok valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.

Óvodai nevelésünk gondoskodik a gyermeki szükségletek kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretettel teljes óvodai légkör megteremtéséről, az életkornak és fejlettségnek megfelelő tevékenységekről, a játék kitüntetett szerepéről, az emberi értékek közvetítéséről, a gyermek egészséges fejlődéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekről.

Célunk, hogy útravalót adjunk gyermekeinknek, mely valóságosan építse testüket, lelküket, gyermeki műveltségüket. Testileg gyarapodjanak és ügyesedjenek. Szeressenek óvodába járni, a társas élmények jó érzésekkel körülvett emlékképekben raktározódjanak el bennük.

Ha gyermeket nevelsz, akkor csodálatos hivatásod van, hiszen fantasztikus dolog felfedezni és kibontakoztatni a gyermekekben rejlő kincseket, és fejlődésüket látva tudni, hogy a sikerük és boldogságuk elérésében neked is részed van.

Ha gyermeket nevelsz, akkor nehéz feladatod van, mert a felnövekvő ifjúság nevelése nagy kihívást jelent, és folyamatos megújulást kíván tőled.

„A gyermek a legtökéletesebb teremtmény, mert egyedül ő tudja megalkotni saját egyéniségét. A gyermek lelke lágy viaszhoz vagy fehér papírhoz hasonló, ahová magának a gyermeknek kell belevésni a képzeteket.” (Maria Montessori)

bazisovoda4

Heti Étrend

Zárt Facebook csoportunk