Rólunk

 

A Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde tagintézménye a Bakonytamási és Gici tagóvoda. A három intézményben hat óvodapedagógus, négy dajka, pedagógiai asszisztens, bölcsődei gondozónő végzi a nevelői munkát.

Intézményünk pedagógusai magas szintű szakmai képzettséggel, kreativitással, innovatív szemléletmóddal, tehetséggel rendelkeznek. Nevelőtestületünk módszertani kultúrája kimagasló, fontos szempont számunkra a humánerő fejlesztés és a pedagógusi igényesség. Nevelőtestületünk minden tagja rendelkezik korszerű óvodapedagógiai módszertani végzettséggel és a mindennapokban megjelenik a kooperatív technikák, és a hatékony tanuló megismerési technikák alkalmazása.

Szakmai megújulásunkat mutatja, hogy az elmúlt négy évben 10-12 akkreditált továbbképzésen vettünk részt, melyet teljes egészében pályázatok finanszíroztak. Nagyon sok hozadéka volt ezeknek a szakmai képzéseknek, hiszen minden alkalommal megújult módszertani kultúránk.

Az óvónőink a néphagyományőrző szemlélettel azonosulnak és birtokában vannak azoknak az ismereteknek, készségeknek, amelyek a Hagyományőrző Pedagógiai Program megvalósításához szükségesek. Lényük biztonságot áraszt, képesek hitelessé tenni önmagukat, tudatosan alkalmazzák a metakommunikáció, a „testnyelv” kifejező eszközeit. Kezdeményezőek, elfogadóak a nevelési folyamatban, követik és tiszteletben tartják az egyes gyermekek és a család haladási irányát, ütemét. Segítségnyújtásuk egyénre szabott, amit drámapedagógiai szemléletük is segít. Nevelési tevékenységük tudatos, abban a hagyományőrzés, a családokkal való együttműködés és a természetszeretet meghatározó szerepet játszik.

 Udvarunk

bazisovoda4

Heti Étrend

Zárt Facebook csoportunk