Zöldszigeti kalandok – Egészségnevelési hónap az óvodában

 

„Egészséghét jó gyakorlatunk” bemutatása

Az Egészséghét jó gyakorlatunk, óvodánk Zöld óvodai tevékenységrendszerének része. Kezdetben egy hét részletes tevékenységét tartalmazta, mely az évek során egy hónapos időtartamúvá bővült, mely tartalmában érezhető a holosztikus szemlélet. Nagy hangsúlyt fektet az egészséges életmód népszerűsítésére, bevonva minden tevékenységébe a szülőket, a partnerintézményeket.  Változatos programokat biztosítunk a gyermekek, szülők számára: kirándulások, közös mozgás lehetősége, egészséges ételek készítése, kóstolása, kiállítás a gyermekek munkáiból, újrahasznosítás kérdése, szakmai fórum a szülőknek, közös projektzárás. A programok az őszi hónapokban valósulnak meg. Szeretnénk a tavasz folyamán újra egy hónapot áldozni ennek a tevékenységsorozatnak, mely a szülők bevonásával, az esélyegyenlőség biztosítását tűzi ki célul az Egészség témakör mellett. Folyamatos fejlődés jellemzi jó gyakorlatunkat, az elmúlt évben pályázati forrásból Erdei óvodában, madármegfigyelésen vettünk részt, túráztunk a tanösvényen, megismertük a méhész mesterséget. Ezeket az elemeket is beépítettük.

A jó gyakorlat anyagának összeállításakor arra törekedtünk, hogy mindenki részt vehessen a programokban, olyan játékos feladatokat kaptak a gyerekek, mely a szülők segítségével volt megoldható. Az együttes tevékenykedtetés volt a kitűzött cél. A gyermekeken keresztül szeretnénk a szülőkhöz eljutni. A jó gyakorlat gazdája: Farkas Gabriella. A változásoknak megfelelően ő dolgozza át a jó gyakorlat anyagát.

 

A  jó gyakorlat céljai, eredményei, hasznosulásának eddigi tapasztalatai:

A „Zöld Óvoda” címet 2006-ban nyertük el, a nevelési programunkhoz tartozó környezeti nevelésben ezért hangsúlyozottan van jelen a környezettudatosságra nevelés, pedagógusaink pedig hasonlóan gondolkodnak a fenntarthatóságról és a fenntarthatóság pedagógiájáról. Emellett az óvoda teljes felnőtt közössége pozitív mintát nyújt a környezettudatos magatartásra, az egészséges életmód szokásainak megalapozására, hiszen valamennyien azt valljuk, hogy egészséges gyermek, csak egészséges környezetben nevelődhet. Környezeti nevelésünk maga az óvodai élet. Valljuk, hogy a legfontosabb ismeretek a gyermek számára közvetlenül a természeti és társadalmi környezetből származnak, ezért ha már az óvodába lépéskor megfelelő érzelmek keletkeznek a gyermekben, akkor az óvoda környezetbarát, természetszerető kisugárzása jelentősen erősíti a gyermek szociális érzékenységét, én tudatának alakulását, gondolkodását, viselkedését a körülötte lévő világra csodálkozásban.

Az érdeklődő szülő a környezettudatos és azon belül egészséges életmód megismerésével jobban figyel saját életére, egyéni programjainak kialakítására. Emellett erősödik a közösségi együttműködés az által is, ha a szülő segíti az óvoda életét. Nemcsak az éves szülői értekezleteken, és kerekasztal beszélgetéseken történő közös gondolkodásával, hanem a hagyományok ápolásában, a jeles napokon való részvétellel, egy-egy kirándulás alkalmával, de az önkéntes feladatok elvégzése során is. Ezen alkalmak során mindig megfogalmazódik a közös felnőtt szemlélet a saját településünkről, felelősségről, az egészségről, a tisztaságról, a takarékosságról a változtatás szükségességéről.

A családdal együtt nevelünk, figyelembe véve annak szokásait és hagyományait. Informatív „Zöld-falunkat” elsősorban a szülők részére készítettük el. Az ide kerülő újságcikkek, képek, rajzok, fényképek praktikus tanácsokkal segítenek a mindennapi döntések meghozatalában. Követve annak útmutatásait a felnőtt és közvetve a gyermek mindennapi élete egészségesebbé válhat. Hisszük, hogy óvodásunk szülei által így is közel kerülhet a természethez. Egy helyi kisközösség életmódjának egészséges életvitellé történő formálása, egészségesebb irányba képes mozdítani más emberek viselkedését is. Napjaink állandóan vásároló, szemetelő, autózó, vegyszerező lakói között jó példát mutatva mi is útmutatót kívánunk adni a változásra. Az élő környezethez való pozitív viszony kialakításában a család elsődlegesen meghatározó. E családi minta a gyermek számára követendő, ezért is tartjuk fontos feladatnak a szülők ismereteinek kiegészítését, a környező világ és a természethez való kötődés elősegítését. Mivel a szokások a gyermek korai életszakaszában kialakulnak, fontos a jó mintaadó felnőtt modell. Az otthonról hozott és már kialakított pozitív szokásokat megerősítjük, a negatív szokáselemeket gyengítjük.

Jó gyakorlatunk kiemelten szolgálja a gyermeki kompetenciák fejlesztését, elsősorban a környezettudományos, a hatékony, önálló ismeretszerzés, szociális és kezdeményezőképesség kompetencia területeken. 

Jó gyakorlatunk 2010 óta folyamatos változáson ment keresztül, a legfontosabbakat összefoglaltam.

A jó gyakorlat fejlődésének, változásának oka:

a.  Az egészség sokkal több összetevővel rendelkezik

b. A Zöld szemlélet fontos része az egészségnek

A jó gyakorlat új céljai

 1. Az emberi test megismerése, érzékszerveink segítségével az egészséges ételek ízének megszerettetése, a mindennapos gyümölcs-és zöldségfogyasztás szokásainak kialakítása, az egészséges ételek fogyasztására történő ösztönzés.
 2. Az egészség megőrzése és a betegségek elkerülése érdekében változatos mozgásformák népszerűsítése.
 3. A természetes környezet tisztaságának megóvása.
 4. Érzéseink közvetítése, egymás elfogadása, közös felelősségvállalás az egészség érdekében.

 

Megelőző tevékenységek

Már szeptembertől kezdve a gyerekek a be- vagy visszaszokást követően a hónap jellegzetességeinek megfigyelésén túl:

Rendszeresen sétálnak, túráznak a friss levegőn, játszanak az óvoda udvarán, mindennapos testnevelésen és mozgásfejlesztésen vesznek részt, lovagolnak.

Gondozzák a kiskertet és közben betakarítanak, terméseket gyűjtenek a természetsarokba, alakítják a csoportszobát, természetes anyagokkal dekorálnak, 

Megfigyelik a költöző madarakat, a fákat, bokrokat, virágokat, gyümölcsöskertbe látogatnak, szüretelnek, mustot-kompótot készítenek, aszalnak,  piacra látogatnak…

 

A jó gyakorlat négy hetének rövid tartalma:

 

1. hét: Az emberi test – Érzékszerveink

 • A hét során a gyerekek megismerkednek az emberi testtel, amely arra szolgál, hogy mozogjon, érzékeljen, táplálkozzon, játsszon…
 • Tapasztalataik során megértik, hogy testünk által élünk a világban és érzékeljük mindazt, ami a környezetünkben van.
 • Ismeretet szereznek a külső tulajdonságainkról, összehasonlítják magukat társaikkal.
 • Beszélgetnek arról, hogy miben különböznek az állatoktól (beszéd, gondolkodás).
 • Felelevenítik szüreti, piaci élményeiket.
 • Öt érzékünk: a látás, hallás, szaglás, ízlelés és a tapintás. Nekik köszönhetően ismerjük meg a környező világot.

Felfedezik a gyümölcsök, zöldségek ízeit: édes, sós, savanyú, keserű

 • Egészségcirkusz keretében verses-zenés előadáson vesznek részt.
 • Gyümölcssalátát és egészséges ételeket készítenek, teát főznek.

 

2.hét: Az emberi test: Egészség – Betegség

 • A hét során gondolatokat fogalmaznak meg a helyes testápolás (fürdés, fésülködés, körömvágás) és fogápolás fontosságáról. Vendégségbe jön hozzánk a védőnő és a fogorvos.
 • A mindennapos testnevelés mellett új egészséges mozgásformákat sajátítanak el a gyerekek: jóga, tartásjavító gerinctorna, lúdtalp-torna.

 

3.hét: A természet sokszínűsége

 • Földlakók vagyunk, élőhelyünk a Föld.
 • Megfogalmazzuk, hogy miért fontos a környezet tisztaságának megóvása, mi a környezetszennyezés.
 • Ismerkedünk a megújuló energiaforrásokkal: napelem, szélerőmű, komposzt.
 • Megnézzük, hogy lakóhelyünkön hol vannak kitéve hulladékgyűjtők, az óvoda környékén összegyűjtött szemetet itt elhelyezzük.
 • Komposztálunk, ültetünk, az udvaron gyűjtjük a lehullott faleveleket, ágakat.
 • Őszi terményekből (tök, répa, karalábé, burgonya…) barkácsolunk egyéni ötletek alapján: darabolással, vágással, ragasztással.
 • Műanyag flakonok kupakjainak felhasználásával ragasztással kupakképeket készítünk.
 • „Kukasziget és Palackpulcsi” néven D. Tóth Kriszta meséjét hívjuk segítségül, és pályázatot hirdetünk családok részére a környezetvédelem témakörében.

 

4.hét: Érzésvilágok

 • Megfogalmazzuk miért is fontosak az emberi érzések. Ilyen vagyok, ha jó a kedvem… A bánatzsákot megtöltjük, száját jól bekötjük. Jókívánságokat küldünk egymásnak.
 • Családi ügy…avagy egészség a családban. Rendszerezzük ismereteinket!
 • Tablót készítünk az egészséges életmódról. Mindennapos tevékenységeink során egészségesről és egészségtelenről rajzolunk.
 • A záró rendezvényre meghívjuk családunkat, támogató partnereinket. A gyerekek kiállítást készítenek munkáikból, amely itt megtekinthető.
 • Közösen sportolunk, táncolunk, énekelünk erősítve ezzel az összetartozás és a közös felelősségvállalás érzését.
 • Egészséges ételeket és italokat fogyasztunk.
 • Sikerélményeink újabb aktivitásra ösztönöznek bennünket!

A jó gyakorlat működésének eredményességét ellenőrző és értékelő eszközök.

A jó gyakorlat eredményességének mérését a gyermekektől és a szülőktől érkező visszajelzések alapján végezzük. Az elégedettség mérő lapokon összeállított kérdések között szerepelnek a természetvédelem, egészséges életmód fontosságára irányuló kérdések. A kérdésekre adott válaszok alapján egyértelmű az, hogy a szülők fontosnak tartják a nevelésnek ezt a területét. Óvodás gyermekeink élményei, rajzai, beszámolói szintén megerősítenek bennünket abban, hogy jó úton járunk.

 

Jó gyakorlatunk képekben

bazisovoda4

Heti Étrend

Zárt Facebook csoportunk